EFC A/S - OPTIMAL ENERGISTYRING - EFC A/S energistyring
EFC A/S
CO2 udslip
Dansk udviklet og produceret CTS anlæg
EFC A/S

                                     

Energi og Miljø   


I takt med de stigende miljøkrav for at skåne vores natur, samt at nedbringe det stigende forbrug, er det en betydelig miljømæssig gevinst at få installaeret et CTS anlæg når man kan opnå besparelser op i mod 20-50 % ved varmeanlægget og 10-35 % ved el-anlægget.  

 

De seneste års store interesse for isolering samt forbedringer inden for byggetekniske metoder har betydet, at de store besparelsesmuligheder i dag findes indenfor de installationstekniske områder.

Gør man disse tiltag er man dermed medvirkende til en kraftig nedbringelse af CO2 udslippet som i dag inden for industrien udgør halvdelen af udslippet.                     


Opvarmning af store bygninger har indtil dato været karakteriseret ved et betydeligt energispild, idet samtlige lokaler, fløje eller områder er blevet opvarmet, til trods for, at det i virkeligheden kun er ganske få rum der bliver anvendt i løbet af hele varmeperioden.

Ved hjælp af EFC systemets effektive energistyring kan man opnå energibesparelser på 20-50% årligt, afhængig af bygningskonstruktionen, udførte energibesparende foranstaltninger og udnyttelsesgraden af lokalerne.

 

EFC systemets investeringsomkostninger vil derfor hurtigt blive indtjent og derved frigøre penge til andre formål.

Systemet er vandalsikret og er derfor særdeles velegnet til efterindbygning i bl.a. skoler, institutioner, plejehjem, rådhuse, kursuscentre, mm.

Er simpelt opbygget og kræver derfor ingen edb-erfaring. EFC A/SCO2 udslip